Yngve Ernst är en efterfrågad och uppskattad seminarieledare som gärna kommer till föreningar, konfirmandgrupper, skolor och högre utbildningar.

Ämnen som har behandlats är:

  • Begravning i allmänhet
  • Borgerliga begravningar
  • Frågor runt etik
  • Försäkringar
  • Familjerätt som bouppteckningar, testamente och äktenskapsförord.

Kontakta oss på tel 031-120 200 eller [email protected].