Sedan bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och förvaltningen av dödsboet är slutförd ska boets tillgångar fördelas mellan arvingarna. Detta sker genom arvskifte. Om den avlidne var gift och förutom efterlevande make eller maka efterlämnar särkullbarn ska arvskiftet föregås av bodelning. Över arvskifte ska upprättas en skriftlig handling som ska godkännas och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.Kommer man inte överens kan inte arvet delas och är oenigheten svårlöst kan man tillsätta en skiftesman genom tingsrättens försorg som bekostas av dödsboet.

I arvsskiftet reglerar man avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet. För att så långt som det är möjligt säkerställa att det inte blir några negativa överraskningar i framtiden kan det vara väl värt att anlita en kunnig och erfaren jurist. Vi hjälper er gärna att förmedla kontakten.