Vi åtar oss att vara speditör vid transport av avliden för begravning i annat land än Sverige. Vi arbetar så snabbt vi kan men detta är ett komplicerat ärende varför vi vill ha minst en veckas handläggningstid, ibland mer. Det beror också på hur snabbt hemlandets konsulat arbetar och när passande flygplan kan avgå. Att flygplan går betyder inte alltid att det går att skicka en kista med dem; det beror på hur anpassat planet är för så stora transporter.

Även inom landet kan vi hämta eller transportera kistor. Vi har erfarenhet av transporter mellan Vindeln i norr till Malmö i syd och ända ute på Gotland har vi varit. Vi kan även arrangera begravningar på andra orter i Sverige än Göteborg. Det är ofta mest praktiskt att hålla sig till en begravningsbyrå för hela uppdraget.