Göteborgs begravningbyrå

Min sista vilja

Denna handling är avsedd som en hjälp för anhöriga vid besök på begravningsbyrån och vid upprättande av bouppteckning. Efter ett dödsfall är man som anhörig ofta så ledsen och chockad att det kan vara svårt att fatta beslut.

En begravning är ett komplicerat ärende med väldigt många valmöjligheter. Har den avlidna själv formulerat sina önskemål så underlättar det för de anhöriga. Minnet av begravningen skall vara fint och då skall man inte känna ånger över att man fattade för snabba beslut eller tveksamhet över om det verkligen var så här man önskade det. Att fylla i ”Min Sista Vilja” visar på omtanke om sina anhöriga och underlättar sorgearbetet. Att även fylla i den ekonomiska delen är en stor hjälp vid upprättande av bouppteckning.

 

Fyll i de frågor som du har en önskan om. Formuläret försöker vara så heltäckande som möjligt varför många frågor inte gäller alla. Avsikten är också att väcka tankar och funderingar kring det man inte själv kommit på.

 

Behöver du hjälp och råd så tveka inte att ringa – vi finns för dig!

Min-sista-vilja.pdf