För våra sorgebinderier använder vi oss av Floristen Solrosen.
Fler exempel och priser finns på deras hemsida: floristensolrosen.se

Exempel kistdekoration, 3 900 kronor.

Exempel krans, 2 200 kronor.

Exempel fyllt hjärta (mellanstorlek), 2 650 kronor.

Exempel stående bukett, 1 550 kronor.