Bouppteckning Göteborg - Göteborgs Begravningsbyrå hjälper dig
14917
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14917,page-child,parent-pageid-15185,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.1,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Bouppteckning

I samband med ett dödsfall finns det en hel del praktiska och ekonomiska göromål som behöver göras. Det yttersta ansvaret för detta har dödsbodelägarna, vilka företräder den juridiska personen som dödsboet genom dödsfallet har blivit. Vem som är dödsbodelägare framgår utav svensk lag, och i vissa dödsbon behöver detta efterforskas.

 

Dödsbodelägarna är så länge dödsboet existerar ansvariga för att dödsboets egendom förvaltas, att dess skulder betalas om medel finns annars att anstånd med betalning begärs, att en deklaration och en bouppteckning upprättas och att arvskifte utförs.

 

En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader från dödsdagen. Under denna tiden ska de uppgifter som krävs inhämtas från olika instanser såsom banker, försäkringsbolag och myndigheter. När bouppteckningen är registrerad är dödsboet så att säga legitimerat. Först då kan man gå vidare till den delen där arvet ska fördelas till arvtagare.

 

Viktiga roller i bouppteckningen är de två förrättningsmännens roll. En förrättningsman är för dödsboet två utomstående personer vilka har goda kunskaper inom arvsrätten. Dom upprättar bouppteckningen, antecknar och värderar den kvarlåtenskap som bör värderas tillsammans med dödsbodelägarna, kalla samtliga dödsbodelägare och efterarvingar samt ge relevant information av både praktiska och juridiska slag. Dock är dom oberoende förrättningsmännen just oberoende- och kan därför inte ge juridiska råd anpassade utefter en enskild dödsbodelägare, eftersom man då agerar partiskt.

 

Önskar ni mer information eller hjälp med en bouppteckning är ni välkomna att kontakta oss på Göteborgs Begravningsbyrå så får du prata med en jurist som arbetar med just detta. Utöver att upprätta handlingen har dom också förvaltning av dödsboet och kan därför ta hand om det mesta.

Arvskifte

Arvskifte

Testamente

Testamente