Ett testamente är en handling där en person bestämmer hur hans/hennes tillgångar skall fördelas och vilka förbehåll som skall gälla för arvet efter hans eller hennes död. Det kan innebära att arvsordningen förändras. Testamentet skall upprättas skriftligt och bevittnas av två personer som inte omnämns i testamentet.

Ett testamente behöver de flesta upprätta av olika skäl. Eftersom ett testamente gäller före lag, även om lagändringar skett sedan testamentet skrevs, är det viktigt att se över redan befintliga testamenten. Familjeförhållanden kan ha ändrats så att en tillämpning av det befintliga testamentet ger ett annat resultat än det ursprungliga syftet med handlingen. Det är många gånger nödvändigt att upprätta ett nytt testamente så att arvet verkligen fördelas på det sätt som testator (testamentsskrivaren) önskar.

Man bör anlita en sakkunnig person och få hjälp med att upprätta ett testamente så att man säkert vet att det uppfyller alla giltighetskrav. Vi förmedlar gärna den kontakten!