Göteborgs begravningsbyrå

Göteborgs Begravningsbyrå är en erfaren begravningsbyrå i Göteborg som hjälper dig med allt som rör begravningar. Få hjälp med begravning i Göteborg här!

Vår historia

Under 1990-talets början pågick debatt i samhället om de höga begravningskostnaderna. Som ett svar på debatten startades 1993 begravningskedjan Fondkistan som ursprungligen var tänkt som en franchisekedja av begravningsbyråer med uttalad lågprisprofil. Man skulle arbeta hemifrån utan hyrda lokaler och anställd personal, montera kistorna själv och transportera dem i specialbyggd släpvagn. Yngve Ernst köpte en rättighet i kedjan och började driva begravningsbyrå i sitt hem under våren 1994. Verksamheten växte snabbt och blev en kraft att räkna med i Göteborg. Det blev ganska snart ohållbart att vara kvar i bostaden eftersom efterfrågan var stor och det räckte inte med Yngves insatser. Han behövde hjälp av minst en anställd.

 

Ungefär samtidigt lades den begravningsbyrå som sedan 1932 legat på Första Långgatan 8 ned och en entreprenör i Uddevalla etablerade i deras lokaler Göteborgs Begravningsbyrå. I december 1995 köpte Yngve Ernst Göteborgs Begravningsbyrå och flyttade in verksamheten i Fondkistan dit. Genom den affären blev det möjligt att erbjuda ett traditionellt utbud av kistor vilket inte Fondkistan kunde; de hade i huvudsak en enda kistmodell. Personal anställdes och verksamheten växte till att bli ett av Sveriges största begravningskontor. Tidvis har över 500 begravningar genomförts under ett år. Byrån hette under denna tid Fondkistan Göteborgs Begravningsbyrå.

 

I början av 2006 bytte Fondkistan AB (huvudmannen för Fondkistan) ägare vilka ställde nya krav på sina franchisetagare. År 2014 enades man om att gå skilda vägar och firmanamnet Fondkistan togs bort i maj 2015. Verksamheten drivs nu enbart under namnet Göteborgs Begravningsbyrå AB.

Mika Tornfalk

Begravningsrådgivare E-post:mika@gbb.nu
Varmt välkomna till oss

Göteborgs Begravningsbyrå, er begravningsbyrå i Göteborg. Vi har huserat på Första Långgatan 8 som Göteborgs Begravningsbyrå sedan 1995 och har stor erfarenhet av begravningar i Göteborg, och även utanför.

 

Vi på Göteborgs Begravningsbyrå hjälper er med allt som omgärdar en begravning, som exempelvis bokning av lokal, officiant och musiker, beställning av transporter, blommor, annons och gravsten. För oss på Göteborgs Begravningsbyrå är det självklart att vi anpassar oss efter de förutsättningar och önskemål som finns, allt ifrån det avskalade och enkla arrangemanget till en mer omfattande och påkostad begravning i Göteborg. Ni vet vad som funkar bäst för er och vi på Göteborgs Begravningsbyrå är här som bollplank och ledsagare i processen att anordna en Begravning.