Här kan du se några av de olika produkter vi kan erbjuda avseende kistor, urnor, blommor och bårtäcken.

Prisexempel för vårt traditionella begravningsarrangemang Måsen

  • Kista ”Björkö allmogebrun” 6400 kronor
  • Urna ”Bark” inklusive arbetskostnad urnsättning 1870 kronor
  • Kistläggning och bisättningstransport 4300 kronor
  • Annons i GP från ca. 3000 kronor
  • Kistdekoration och 4 st handbuketter: 4060 kronor
  • 40 st. psalmkort i färg: 1500 kronor
  • Minnesstund: hyra församlingshem, anmälan till oss, 20 st. kuvert landgång/dricka/kaffe/tårta: ca 6965 kronor
  • Begravningsbyråns arbetskostnad 5070 kronor
  • Representant begravningsakt 2965 kronor

Totalt: 36 130 kronor.

Tillägg för bisättningstransport utanför Göteborg kan förekomma. Observera också att kostnad tillkommer för annons, blommor, annan kista/urna, förtäring och programkort samt textkomplettering på gravsten/ny gravsten och bouppteckning. För exakt prisuppgift för transport eller begravningskostnad, kontakta oss.