Vår uppgift på begravningsbyrån är att lyssna och ge råd om utformningen av begravningsakten och att sedan genomföra den så som anhöriga har bestämt. Att i alla delar vara lyhörda och förstå vad anhöriga önskar även om många i sorgens stund har svårt att uttrycka sina tankar.

Begravningen är det sista avskedet och utformas helt efter den avlidnes och de efterlevandes önskan. Om den avlidne haft önskemål ska dessa uppfyllas så långt det är möjligt. Begravningen kan antingen vara religiös eller borgerlig.

Vi finns med som stöd hela vägen och hjälper till med allt det praktiska kring en begravning. Vi erbjuder transport, kistor, urnor, blommor, annons och juridiska tjänster.

En religiös begravning utformas enligt den ritual som samfundet den avlidne tillhört/tillämpat, exempelvis enligt Svenska kyrkans ordning. Vi har erfarenhet av alla i samhället förekommande religiösa riktningar, såsom ritual enligt islam, katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor, olika kristna frikyrkor, asiatiska trosriktningar som buddhism och även andra mer sällan förekommande läror.

Det vanligaste alternativet till religiös begravning är en borgerlig akt. Det är en ceremoni utan religiösa inslag men kan innehålla inslag av andlighet. Det är den avlidnes anhöriga som utformar ritualen i samarbete med officianten, dvs. den som håller akten. Göteborgs kommun och kranskommuner erbjuder borgerliga officianter utan kostnad för dödsboet. Vem som helst kan vara officiant och Yngve Ernst åtar sig gärna det uppdraget och har stor och lång erfarenhet av detta. Akten hålls vanligtvis i begravningskapell. Andra platser är tänkbara som är praktiska för en begravning. Vi har hållit begravningsakt i samlingslokaler, konferensanläggningar, restauranger och på stränder.

För den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan begravning generellt inte hållas i kyrkobyggnad och med präst. Svenska kyrkan står inte för kostnaden (åtminstone inte i Göteborg) för organist och bärare om man inte tillämpar begravning enligt Svenska kyrkans ordning oavsett om den avlidne är medlem i kyrkan eller inte.

Byråns uppdrag är att boka ceremonilokal, officiant (präst eller annan), musiker och solist. Vad gäller präst inom Svenska kyrkan är det kyrkans rutiner som avgör vilken tjänstgörande präst och organist som anvisas att tjänstgöra. Man kan alltid ha önskemål och både vi och kyrkan gör vad vi kan för att tillmötesgå dessa.

Många önskar tillval runt begravningen och de vanligaste är solist, sång eller instrumentalt, psalmkort/programblad och förtäring i samband med minnesstund.

Dödsannonsen är i huvudsak en kungörelse att någon gått bort, vilka som sörjer och när begravningen sker. En symbol väljs alltid, och ofta en dikt eller fras som känns passande för den avlidne/a. Det är vanligt att det framgår i annonsen att man vill stödja något välgörande ändamål och att man önskar framföra sitt tack till en vårdinrättning för god vård. Vi ger förslag och råd inför utformandet av annonsen.

Musiken har en förmåga att ställa våra sinnen i rätt stämning. Vid begravning lyssnar man på ett sätt som man aldrig annars gör. Det är knäpptyst i kyrka eller kapell och de församlade fylls av minnen och känslor. Därför skall man välja musik med omsorg. Förslagsvis inte för många stycken eftersom akten då får karaktären av konsert och inte för få eftersom akten då går för fort och man hinner inte komma i rätt stämning innan det är slut. Vid en begravning enligt svenska kyrkans ordning spelas inlednings- och avslutningsmusik vanligen på orgel och under begravningsakten sjungs gemensamt två till tre psalmer. Under avskedet, då man går fram till kistan/urnan, är det antingen tyst eller så spelas stilla musik. Utöver detta väljer några att också ha en solist som sjunger två musikstycken. Vi bokar organisten och kan också hyra in solist. En organist kostar inget så länge den avlidne/a är medlem i svenska kyrkan och akten är enligt svenska kyrkans ordning.

Den borgerliga akten kan ha levande musik och vi kan hyra in musiker för det. Ofta används inspelad musik, fyra till fem musikstycken exklusive musik under avskedet.

Programkort är ett sätt att följa med var i akten man är. Efter akten kan det vara ett vackert minne att behålla. Programkort kan utformas på många sätt, antingen med färdiga symboler eller med foto av den avlidne. Vi har även tryckt kort med barnteckningar, målningar eller egna symboler.

Minnesstunden är en viktig del av högtiden och arrangeras vanligen i församlingshem eller avskild restauranglokal. Man serverar vanligen en enklare förtäring eftersom det är samlingen som är det viktigaste, inte maten. Vi tycker det är trevligt med en buffé och många önskar även varm mat. Vi kan tillgodose alla önskemål.