Home Content

Välkommen till Göteborgs begravningsbyrå!

Vi finns för att livet är viktigt, för att ceremonin kring det sista avskedet skall bli den högtid Ni önskar - utan att behöva bli kostsamt.

På Göteborgs Begravningsbyrå
har vi
ett grundpris på 11 390 kronor.
Då ingår det viktigaste som behövs för en begravning:
kista, transporter och byråns service.
Läs mer under fliken "Sortiment".